foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Osoby, które nie zdały jednego przedmiotu na egzaminie maturalnym proszone są o złożenie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym do dnia 14 sierpnia. Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.