foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W Zespole Szkół nr 39 odbywa się akcja Akcja ekologiczna Sprzątanie świata 2020 pod hasłem Plastik? Rezygnuje, Redukuje, Segreguję.
Na zajęciach przedmiotów przyrodniczych w tygodniu poprzedzającym datę 18-20.09 2020r. odbywają się pogadanki inspirujące do unikania używania jednorazowych przedmiotów z plastiku- butelek, torebek wykonanych z folii  i motywujące do  używania przedmiotów wielokrotnego użytku.Plastik rozkłada się w przyrodzie przez setki lat. Młodzież zachęca do segregacji w szkole i gospodarstwach domowych,ponieważ pozwoli to na zaoszczędzenie surowców i energii potrzebnych do produkcji jednorazowych przedmiotów plastikowych i sprawi że świat będzie czysty i piękny.


Tak postępując możemy bez obawy wybrać się do ciekawych miejsc przyrodniczych w Warszawie i na Mazowszu, gdzie dzięki rozsądkowi człowieka powróciło wiele gatunków zwierząt i możemy podglądać ich przygotowania do zimy w barwach jesiennych liści Naszych drzew.Takie symboliczne barwy mają także pojemniki do segregacji.
Nad działaniami czuwają zachęcone do powrotu wilki z miejsca,które stanowi źródło zdrowego powietrza dla Warszawy-Kampinoskiego Parku Narodowego.
Właśnie wilki dają przykład segregowania odpadów w plakatach wykonanych przez młodzież w trakcie merytorycznej rozmowy na ten temat.
Młodzież zachęca do segregacji. Damy radę Przyrodnicy

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.