foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Nasza szkoła realizuje projekt praktyk zagranicznych! Inicjatywa pt. „Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność” nr 2020-1-PL01-KA102-078708, realizowana jest w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Głównym celem projektu jest stworzenie większych możliwości rozwoju zawodowego dla uczniów ZS nr 39, w tym także rozwoju posiadanych przez nich kompetencji miękkich oraz podniesienia poziomu umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie ich praktycznego wykorzystywania.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie – plik do pobrania.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2020 r. do 31grudnia2021 r., a mobilność edukacyjna (2-tygodniowe praktyki zawodowe w Grecji) planowo odbyć się mają w terminie 12 – 23 kwietnia 2021 r. (+2 dni podróży). Oprócz programu praktyk, młodzież będzie miała również okazję poznać Grecję „od środka” dzięki bogatemu programowi edukacyjno-kulturowemu.

Grupą docelową projektu jest 42 uczniów, którzy kształcą się w zawodach Technik Architektury Krajobrazu (12osób), Technik Weterynarii (24 osoby) oraz Technik Ogrodnik(6 osób).

Formularze rekrutacyjne dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Wypełnione formularze należy składać w terminie 30 listopada –11grudnia 2020 r. do wychowawców poszczególnych klas bądź do sekretariatu szkoły.
ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI!!

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ERASMUS+

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - ERASMUS+

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Doświadczenie-wykaz usług

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Propozycja menu

Załącznik nr 6A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6B do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6C do SIWZ - Oświadczenie brak powiązań

 

Informacja o otwarciu kopert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.