foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Pierwszy września to dla Polaków i świata dzień szczególny, ze względu na rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpoczęcie drugiej wojny światowej. Uroczystość wrześniowa ma zawsze podniosły charakter, gdyż wiąże się ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W tym roku 1 września wiązał się także ze zmianą na stanowisku Dyrektora Szkoły, którym została Pani mgr Dorota Nasierowska.

Wszystkich nas rozpiera powakacyjna energia, którą chcemy dobrze wykorzystać. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udział w życiu szkoły, w pracach Samorządu Uczniowskiego, w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach.

Serdecznie witamy nowozatrudnionych nauczycieli. Życzymy wszystkim samych sukcesów a uczniom wyłącznie najlepszych ocen. Nasze szczególne życzenia kierujemy do klas maturalnych, życząc owocnego przygotowania do egzaminu dojrzałości oraz egzaminów zawodowych.

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.