foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                        

Chrześcijanie tradycji zachodniej obchodzą co roku Uroczystość Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia. Stanowi on liturgiczną pamiątkę narodzin Jezusa z Nazaretu, który w tej religii stanowi centralną postać – Boga i Człowieka jednocześnie. Hierarchia dni świątecznych obecnych w tej denominacji religijnej stawia je na bardzo wysokim miejscu, tuż za Wielkanocą i Zesłaniem Ducha Świętego. Jego pojawienie się świecie według historyków miało miejsce około 6 roku przed naszą erą w judejskiej wiosce Betlejem pod Jerozolimą.
Osoby nieutożsamiające się z chrześcijaństwem również często wspólnie z wierzącymi obchodzą ten dzień, ponieważ w zachodniej kulturze stanowi on moment pokoju i radości. Wiąże się go poza tym z różnymi regionalnymi, barwnymi tradycjami.
Typowo polski sposób rozpoczęcia przeżywania Bożego Narodzenia wiąże się z uroczystą kolacją wigilijną, podczas której następuje dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, odczytanie fragmentu Ewangelii nt. Narodzenia Chrystusa oraz wspólne spożycie dwunastu określonych potraw, a jedno miejsce przy stole jest wolne w oczekiwaniu na nieoczekiwanego, samotnego gościa. Potem domownicy udają się wspólnie na Mszę świętą nazywaną „pasterką”, której nazwa wywodzi się z treści czytanej na niej Ewangelii. Sprawowana o północy liturgia oficjalnie zaczyna przeżywanie liturgicznej uroczystości. Dzień 25 grudnia upływa na rodzinnych spotkaniach przy stole i spędzaniu czasu w atmosferze radości.
26 grudnia bywa nazywany w naszym kraju „drugim dniem świąt”, co wiąże się z przedłużeniem okresu wolnego od pracy. Liturgia chrześcijańska koncentruje się wtedy na święcie świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. Kalendarz łączy jego wspomnienie z Narodzinami Zbawiciela, ponieważ od wieków chrześcijanie darzyli szczególną czcią osoby poświęcające własne życie w imię wiary w Niego, co jest uznawane za najwyższą formę świadectwa.
B. Kucharuk, nauczyciel religii

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.