foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                      

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie Międzyszkolnym „Pamiętajcie o ogrodach”. Nadesłane utwory zostały ocenione przez jury w składzie: prof. Jakub Łężny i prof. Magdalena Cupryjak- Puchała. W ocenie braliśmy pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, zastosowanie środków wyrazu artystycznego oraz poprawność językową i ortograficzną. Podczas czytania prac miałem okazję odkrywać różne sposoby prezentacji podejmowanych tematów: przyrody, przemijania, miłosnych uniesień, rodzinnych dramatów. Ogród stał się pretekstem do rozważań egzystencjalnych, a przyroda była świadkiem eksplozji uczuć targających młodym człowiekiem.
Za tę niezwykłą literacką wędrówkę dziękuję wszystkim , którzy wzięli udział w konkursie: uczniom naszej szkoły – Natalii Sławińskiej z klasy 2TWBP, Aleksandrze Gajewskiej z klasy 2TOP, Julii Trębickiej, Agacie Sławińskiej, Klaudii Kruszewskiej i Barbarze Sosińskiej z Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie oraz Marcie Borzęckiej z Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie.
Jakub Łężny

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.