foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                      

 

Dzisiaj prezentujemy sylwetkę p. Tomasza Pilikowskiego, kolejnego bohatera cyklu "Młodzi - zdolni", nauczyciela plastyki, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych.
P. prof. pisze o sobie tak: Miałem w życiu szczęście do świetnych pedagogów. Profesorowie Stanisław Baj i Leon Tarasewicz, u których studiowałem malarstwo, pokazali mi jak ciekawie i dobrze można uczyć, jak można tłumaczyć sztukę i świat.
Poststrukturalizm, egzystencjalizm, dekonstrukcja pojęć i idei to niełatwe warunki do wkraczania w dorosłość i dlatego staram się pokazywać młodzieży obszar sztuki jako miejsce bezpiecznego schronienia przed postmodernistyczną prasą rzeczywistości. Szkoła, która w samym środku konglomeratu betonowych brył Warszawy, posiada kilka hektarów zieleni, roślin i ogrodów to wyjątkowe miejsce. Tu może zakiełkować miłość do sztuki.
W moich pracach koncentruję się na portrecie oraz linii horyzontu, którą najlepiej daje się uchwycić malując wielkie zbiorniki wodne. Pochłonięci przez ogromne metropolie często na całe lata tracimy kontakt z linią horyzontu, co destrukcyjnie wpływa na nasze uwięzione dusze.
Więcej moich prac można zobaczyć pod linkiem:

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.