foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                      

 

Zespół uczniów z klasy II Technikum Ogrodniczego wraz z opiekunem p. Katarzyną Rokicką przystąpił do projektu“ Tradycyjny Sad “.
“TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Szczególny nacisk kładziony jest na prowadzenie sadu w sposób naturalny, ekologiczny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.
Działania i prace prowadzone w ramach projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach Polski.
Uczniowie bardzo zaangażowali się w prace i przygotowania do konkursu. Zespołowi bardzo spodobało się założenie konkursu i jako przyszli ogrodnicy zaangażowali się w pracę nad projektem.
Mimo aktualnych trudności, które niesie ze sobą sytuacja pandemiczna udało się jednak znaleźć i przygotować teren oraz zgromadzić potrzebne materiały. Przed nami jeszcze wiele pracy, gdyż projekt potrwa do jesieni.
K. Rokicka

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.