foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów phocagallery/przed344.04.2017.jpg oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Jak ten czas szybko płynie...! To już 85 lat istnienia w Warszawie szkoły, która kształci w zawodach przyrodniczych. To tylko 85 lat, bo idea miłości do natury jest wieczna. W dniu 21 października 2019 r. cała społeczność szkolna razem z wieloma wspaniałymi gośćmi podniośle i uroczyście świętowała wspaniały jubileusz Szkoły. Byli z nami: p. Rafał Miastowski -burmistrz dzielnicy Mokotów, p. Krzysztof Skolimowski - zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów,

Czytaj więcej: 85 - lecie Szkoły

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu POWERVET-2017-1-PL01-KA 102-037206

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe odbyli szkolenie w Niemczech: pani Zofia Roszkowska-Suszek i pan Marek Mokos.  Wizyta studyjna odbyła się w DEULA Hildesheim GmbH. Temat szkolenia „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”   był realizowany w różnych ośrodkach na terenie Niemiec. Szczegółowy program szkolenia umożliwił nauczycielom zawodowcom poznanie innowacyjnych technologii stosowanych w gospodarstwach rolnych w Niemczech. Zostaliśmy zapoznani z techniką pozyskiwania energii w elektrowni wodnej EnerCity w Hanowerze, w centrum logistycznym EDEKA przedstawiono nam organizację i zarządzanie gospodarką towarów natomiast w Strube omówiono badania i prowadzone prace hodowlane nasienne roślin uprawnych takich jak: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe.  

W ramach projektu uczestniczyliśmy w warsztatach dla uczniów i seminarium dla nauczycieli w fabryce VW, w firmie Class zaprezentowano nam wyroby i technologię produkcji ciągników i maszyn firmy Class i wykorzystanie systemu GPS w rolnictwie. W firmie RICOH natomiast zaprezentowano nam najnowsze możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami z wykorzystaniem osiągnięć innowacyjnych firmy RICOH.

Jako nauczyciele w ramach projektu mieliśmy możliwość:

- poznać nowe możliwości kształcenia postaw uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu z uwzględnieniem poszanowania zasobów energii i możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu agrotroniki,

- zmodyfikować postawę i przekonania w zakresie ograniczania zużycia energii i zastosowania systemów agrotronicznych w procesie produkcji rolniczej i ogrodniczej,

- określić możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu agrotroniki i modyfikowania procesów produkcji rolniczej, produkcji żywności i przetwórstwa rolno-spożywczego,

- przeanalizować nowe metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 Udział w projekcie dał nam możliwość zdobycia ponadczasowych cennych doświadczeń zawodowych, interpersonalnych i kulturowych.

Na spotkanie informacyjne dotyczące założenia i prowadzenia sadu ekologicznego przybyło ok. 150 rodziców. Spotkanie rozpoczęło się prezentację multimedialną połączoną z wykładem. Wykład na temat celu i potrzeb jedzenia zdrowej żywności został przeprowadzony przez panią Luizę Jabłońską.
Następnie udaliśmy się do naszego mini sadu, gdzie uczniowie opowiedzieli o tym jak zakładali sad, ile posadziliśmy drzew oraz jakie metody ochrony będziemy stosować.

Opiekun: mgr inż. Luiza Jabłońska – właścicielka sadu konwencjonalnego, wykształcenie w kierunku ogrodniczym, specjalizacja: sadownictwo
Zespół – klasa III Technikum ogrodniczego
1. Maciej Bąk
2. Krzysztof Bocian
3. Tomasz Górnicki
4. Łukasz Gromek
5. Kacper Komorski
6. Szymon Kurach
7. Filip Szczęsny
8. Julia Sztukowska

1.Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
2.Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
3.Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

II. PATRONI HONOROWI

Patronat honorowy nad Projektem objęli:
•Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
•Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego;
III. PARTNERZY

Partnerami Konkursu są:
•Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia;
•Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej;

IV. SPONSORZY

Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.