foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                      

Nasza szkoła realizuje projekt praktyk zagranicznych! Inicjatywa pt. „Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność” nr 2020-1-PL01-KA102-078708, realizowana jest w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Czytaj więcej: Erasmus+

MAMY TO!!!! Nasz projekt pt. "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność” przeszedł!!! Chętni na praktykę zawodową w Grecji? 😊
Chcesz połączyć naukę ze zwiedzaniem i poznaniem korzeni kultury europejskiej?
Szczegóły we wrześniu. Zapraszamy!!!

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.