foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Uwaga Absolwenci,

W komunikacie  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku  podano terminy egzaminów, które w sesji zimowej – styczeń – luty 2021 r. odbędą się:

- część pisemna – 12 stycznia 2021 r.

- część praktyczna w formie dokumentacji – 11 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej: Egzamin zawodowy w 2021 roku

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.