foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                      

 

 

3 marca 2021 r. odbył się wśród społeczności naszej szkoły Dzień Edukacji Klimatycznej. W tym dniu wychowawcy na lekcjach  ze swoimi klasami uczyli się o zmianach klimatu i zanieczyszczeniach powietrza. Ten temat jest bardzo ważny dla wszystkich ludzi, ponieważ dotyczy absolutnie wszystkich. Nauczyciele przeprowadzając lekcje opierali się na materiałach edukacyjnych przygotowanych przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy - https://zielona.um.warszawa.pl/materia-y-dla-szk

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Klimatycznej

Prezentacja sylwetki p. prof. Jakuba Łężnego i Jego wierszy rozpoczynamy dziś cykl Młodzi - zdolni.
 
Autor pisze o sobie tak:
"Moja przygoda z Muzą zaczęła się dawno temu, miałem wówczas 16 lat. Od dzieciństwa chciałem czytać i pisać o tym, co przeczytałem (stąd pomysł na studia polonistyczne). Później pojawił się niepokój związany z potrzebą przelania na papier, zmaterializowania, ubrania w litery i słowa swoich przeżyć, myśli i pragnień.

Czytaj więcej: Prezentacja sylwetki p. prof. Jakuba Łężnego 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.