foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Osoby, które nie zdały jednego przedmiotu na egzaminie maturalnym proszone są o złożenie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym do dnia 14 sierpnia. Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum Ogrodniczego na rok szkolny 2020/2021 zostały udostępnione w szkole. Kandydatki i Kandydatów, których nazwiska znalazły się na wykazie, prosimy o potwierdzanie woli nauki w naszej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów w godzinach 9 -15 w sali nr 10.

MAMY TO!!!! Nasz projekt pt. "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność” przeszedł!!! Chętni na praktykę zawodową w Grecji? 😊
Chcesz połączyć naukę ze zwiedzaniem i poznaniem korzeni kultury europejskiej?
Szczegóły we wrześniu. Zapraszamy!!!

Drogi ósmoklasisto, jeśli jeszcze zastanawiasz się jaką szkołę wybrać to chcemy zachęcić Cię do zostania uczniem naszego Technikum.
Bliski jest Ci świat przyrody oraz zwierząt? Chcesz dbać o środowisko i Naszą planetę ? Najlepsze wykształcenie otrzymasz w murach naszej szkoły.
Połączenie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących to gwarancja sukcesu. Oferujemy cztery nowoczesne i pożądane na rynku pracy kierunki:
-technik architektury krajobrazu
-technik ochrony środowiska
-technik ogrodnik
-technik weterynarii

Czytaj więcej: ósmoklasisto

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.