foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej czerwiec – lipiec 2019, proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 18 lutego 2019 r.

Do deklaracji należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły.

Czytaj więcej: Uwaga Absolwenci