foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                      

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający zgłasza się z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
4. Każdy zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki.

Czytaj więcej: Informacje dla zdających egzamin zawodowy w terminie 11 i 12. 01. 2021

Kolęda przygotowana przez Amelię Leszczyńską z IIaTWp

Bardzo dziękujemy za udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych organizowanym przez Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie. W konkursie uczestniczyło 10 warszawskich szkół.

Z przyjemnością informujemy, że Wiktoria Gadomska  z kl. 3b TW zajęła II miejsce w kategorii piosenka świąteczna. Natalia Obcowska z kl. 2bTWG  zajęła II miejsce w kategorii recytacja wiersza.


Serdecznie gratulujemy!

Nauczyciele jęz. angielskiego.

Chrześcijanie tradycji zachodniej obchodzą co roku Uroczystość Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia. Stanowi on liturgiczną pamiątkę narodzin Jezusa z Nazaretu, który w tej religii stanowi centralną postać – Boga i Człowieka jednocześnie. Hierarchia dni świątecznych obecnych w tej denominacji religijnej stawia je na bardzo wysokim miejscu, tuż za Wielkanocą i Zesłaniem Ducha Świętego. Jego pojawienie się świecie według historyków miało miejsce około 6 roku przed naszą erą w judejskiej wiosce Betlejem pod Jerozolimą.

Czytaj więcej: O tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

Na Bełskiej też już świątecznie dzięki naszym zdolnym dziewczynom z IV a TW.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.