foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Jak tradycja Szkoły nakazuje, nauczyciele i pracownicy zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu... Była modlitwa, także za zmarłych Nauczycieli i Dyrektorów naszej Szkoły a następnie fragment Biblii o Narodzeniu Pana Jezusa. Serdeczne życzenia złożyła nam Pani Dyrektor, dziękując za ciężką pracę. Kiedy już stanęliśmy przed sobą z opłatkiem, były uściski i serdeczności. Po życzeniach wspólnie zasiedliśmy do posiłku. Jak na Wilię przystało, nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewu kolęd. Do siego roku!

<<Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory>>

Zwyczajem naszej Szkoły są spotkania opłatkowe ostatniego dnia przed Bożym Narodzeniem. Lubimy się gościć! I w tym roku zapach śledzia, smażonych ryb i pierogów wyczuwalny był w szkole od samego rana. 

Po uroczystym apelu uczniowie i nauczyciele udali się na spotkanie opłatkowe. Szczególny charakter miały Wigilie w klasach czwartych… bo były ostatnie! Wspaniale integrowały się z Wychowawczyniami klasy pierwsze! O tym, że było tak miło i rodzinnie niech świadczy fakt, że niektóre klasy, długo zwlekały z powrotem do domu. 

Od kilku lat w naszej Szkole na Boże Narodzenie harcerze przynoszą Betlejemskie Światło Pokoju, zapalone w grocie narodzenia w Betlejem. Do szkoły przywiezione zostało z hufca przez druhnę Patrycję Pisarską z klasy 1T. Bardzo dziękujemy!

Zapalone tym światłem świece Caritas, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, uczniowie zanieśli na klasowe spotkania opłatkowe. 

Maksym Rogala, katecheta

Przedstawienie adwentowe to zawsze dla mnie wyzwanie. Myślę sobie: „jak ukazać starą i znaną wszystkim prawdę o Bożym Narodzeniu, by jej nie zbanalizować, by była świeża i odkrywcza, by nie uczynić jej infantylną?” Tym razem inspirację przyniósł obchodzony w Kościele „Rok Miłosierdzia Bożego” oraz przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, których temat brzmi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Czytaj więcej: Przedstawienie adwentowe "Jezu, ufam Tobie!"

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.