Klasa 3 – Technik ochrony środowiska – WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp Przedmiot Autorzy, pełny tytuł podręcznika, wydawnictwo, nr dopuszczenia
1 Język polski J.Kościerzyńska, A. Cisowska Ponad słowami 3 cz.1. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Zakres podst. i rozsz. Nowa Era nr dopuszcz.1014/5/2021
2 Język angielski rozszerzenie Catherine McBeth, Patricia Reilly, Joanna Sobierska-Paczesny: Impulse 3 B1+(Student’s Book), Macmillan Education, Numer MEN: 1129/3/2021
P.Reilly,E.Heyderman, R.Fricker: Workbook-zeszyt ćwiczeń do podręcznika Impulse 3 B1+
3 Język niemiecki S. A.Życka, E. Kościelniak-Walewska, A.Ch. Korber: Trends 3; Wyd. Nowa Era, nr dopusz.  NPP 940/1/2018, SPP 970/1/2019
4 Historia Czubaty Jarosław, Piotr Szlanta Historia  Podręcznik, cz.3  Liceum i technikum, zakres podstawowy.

Nr 987/3/2021

5 Biznes i zarządzanie  
6 Geografia Oblicza geografii cz.3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. R. Malarz, M. Węckowski, Nowa Era  nr dopusz.983/1/2019
  Chemia R. Hassa,A.Mrzigod, J.Mrzigod: To jest Chemia 1 - zakres podstawowy, Wydawn. Nowa Era, nr dopuszcz.994/1/2019
8 Fizyka L.Lechman, W.Polesiuk, G.F. Wojewoda: Fizyka 1 Zakres podstawowy, WydawnWSiP, nr dopusz. 999/1/2019

L.Lechman, W.Polesiuk, G.F. Wojewoda: Fizyka 2 Zakres podstawowy, WydawnWSiP, nr dopusz. 999/2/2020

9 Matematyka G.Janocha, J.Czarnowska, L.Chańko, W.Babiański: Matematyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum zakres podstawowy, Nowa Era, nr dopuszcz. 971/2/2020

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, G.Janocha: Matematyka 3 Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum zakres podstawowy, Nowa Era, nr dopuszcz. 971/3/2021

10 Informatyka W.Jochemczyk, K.Olędzka Informatyka 3 Podręcznik do liceum i technikum zakres podstawowy, WSiP, nr dopuszcz. 974/3/2021
11 Wychowanie fizyczne
12 Monitoring środowiska  

 

 

13 Język angielski zawodowy w ochronie środowiska Virginia Evans, Jenny Dodey, Dr. Ellen Blum: Enviromnental Science, Express Publising
14 Ochrona powietrza  
15 Technologia informacyjna  
16 Organizacja prac  w gospodarce wodno-ściekowej Zbigniew Heidrich: Wodociągi i kanalizacja. Część 1. Wodociągi,  WSiP,  nr dopuszczenia:  3/99    (książka zalecana)

Zbigniew Heidrich: Wodociągi i kanalizacja. Część 2. Kanalizacja,  WSiP,  nr dopuszczenia:  36/99    (książka zalecana)

17 Organizacja prac w gospodarce odpadami

 

18 Wychowanie do życia w rodzinie
19 Religia/ Etyka Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne, nr dopuszczenia AZ – 43 -01/10 – WA – 4/14

Przewiń do góry