Nasi olimpijczycy

ROK 2020-2021

Podczas eliminacji centralnych XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Filip Kubiak w bloku: ogrodnictwo uzyskał tytuł finalisty.

Przemysław Ciarka w bloku: ogrodnictwo uzyskał tytuł finalisty.

ROK 2018-2019

Podczas eliminacji centralnych XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Adrian Polewski  w bloku: ogrodnictwo zajął III miejsce i uzyskał tytuł laureata.

Tomasz Górnicki w bloku: ogrodnictwo uzyskał tytuł finalisty.

Laureaci i finaliści centralnego etapu Olimpiady otrzymują indeksy wyższych uczelni rolniczych z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

ROK 2017 – 2018

Podczas eliminacji centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Joanna Sadura w bloku; architektura krajobrazu zajęła I miejsce i uzyskała tytuł laureata.

Laureaci centralnego etapu Olimpiady otrzymują indeksy wyższych uczelni rolniczych z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

ROK 2016 – 2017

Podczas eliminacji centralnych XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Krzysztof Korzeniewski w bloku: ogrodnictwo zajął IV miejsce i uzyskał tytuł laureata

Laureaci centralnego etapu Olimpiady otrzymują indeksy wyższych uczelni rolniczych z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

ROK 2015 – 2016

Podczas eliminacji centralnych XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Monika Dziedzic w bloku; architektura krajobrazu zajęła III miejsce i uzyskała tytuł laureata

Laureaci centralnego etapu Olimpiady otrzymują indeksy wyższych uczelni rolniczych z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

ROK 2014 – 2015

Podczas eliminacji centralnych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Przemysław Biliniak w bloku: ogrodnictwo uzyskał tytuł laureata

Damian Bibrowski  w bloku: ogrodnictwo uzyskał tytuł laureata

Laureaci centralnego etapu Olimpiady otrzymują indeksy wyższych uczelni rolniczych z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

ROK 2013 – 2014

Podczas eliminacji centralnych XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Wróblewski Jakub w bloku: Ogrodnictwo uzyskał tytuł laureata

Biliniak Przemysław w bloku: Ogrodnictwo uzyskał tytuł laureata

Prus Paulina w bloku: Architektura krajobrazu uzyskała tytuł laureata

Wszyscy uzyskali tytuł laureata i jednocześnie indeksy wyższych szkół rolniczych z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Jakub Wróblewski zajął I miejsce w tej Olimpiadzie.

ROK 2012 – 2013

Podczas eliminacji centralnych XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Wróblewski Jakub z klasy III TO w bloku: Ogrodnictwo uzyskał tytuł laureata

Głowacki Michał z klasy IV TO w bloku: Ogrodnictwo uzyskał tytuł finalisty

Rosiak Mariusz z klasy IVc TAK w bloku: Architektura krajobrazu uzyskał tytuł laureata

Laureaci oraz finaliści centralnego etapu Olimpiady OWiUR otrzymują indeksy wyższych uczelni rolniczych, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Przewiń do góry