”Nowoczesna gospodarka odzysku surowców”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła rozpoczęła realizację innowacji pedagogicznej  ”Nowoczesna gospodarka odzysku surowców”. Projekt  będzie realizowany w klasach technik ochrony środowiska i jest częścią  „Zintegrowanego rozwoju szkolnictwa zawodowego” prowadzonego  przez samorząd województwa przy współudziale funduszy europejskich.

W ramach tego projektu nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w klasach – technik ochrony środowiska, zostaną przeszkoleni  z obsługi Bazy Danych o Odpadach. Jest to system ewidencji i dokumentacji obiegu odpadów i  surowców wtórnych wprowadzony w Polsce w 2019 r. Dzięki szkoleniu nauczyciele będą mogli przygotować zajęcia dla uczniów obejmujące umiejętności posługiwania się tym systemem. Zajęcia ułatwi sprzęt komputerowy, który szkoła otrzymała w ramach projektu.

20 uczennic i uczniów przejdzie szkolenie na operatorów wózków jezdniowych zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Takie umiejętności są bardzo poszukiwane w przedsiębiorstwach odzysku surowców.

Mamy nadzieję, że projekt ten pozwoli uczniom na lepszy start na rynku pracy.

Przewiń do góry