Oddział 1 TO (2 klasy) – zawód – technik ogrodnik [314205]

Przedmiot rozszerzony: biologia
Języki obce: angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 5 lat.
W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej – (symbol kwalifikacji OGR.02., OGR.05.):

NrNazwa kwalifikacji
K1Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (OGR.02.)
K2Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (OGR.05.)

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami OGR.02. i OGR.05. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika ogrodnika. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
  2. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
  3. planowania i zakładania terenów zieleni;
  4. projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.
Przewiń do góry