Oddział 1 TW (2 klasy) – zawód – technik weterynarii [324002]

Przedmiot rozszerzony: biologia
Języki obce: angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 5 lat.
W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji ROL.11., ROL.12.):

NrNazwa kwalifikacji
K1Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (ROL.11.)
K2Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych (ROL.12.)

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami ROL.11. ROL.12. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika weterynarii. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt
  2. Wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt
  3. Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych
  4. Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt
  5. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt
  6. Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
  7. Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  8. Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.
Przewiń do góry