Podręczniki

Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

po szkole podstawowej

Klasy I

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa I

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa I

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa I

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa IA

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa IB

Klasy II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa II

Klasy III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa III

Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

po gimnazjum

Klasy III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa III

Klasy IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa IV

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

po szkole podstawowej

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa I

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa I

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa I

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa I

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa II

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

po gimnazjum

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasa IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasa IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasa IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa II

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa III

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa IV

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasy I – IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasy I – IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasy I – IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasy I – III

Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasy I – IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasy I – IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasy I – IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasy I – II

CLI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne) – klasa I

Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza – klasa I

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY R.21. zawód: technik architektury krajobrazu

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY R.5. zawód: technik ogrodnik

Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik architektury krajobrazu, klasy I – IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ochrony środowiska, klasy I – IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik ogrodnik, klasy I – IV

Technikum Ogrodnicze – zawód: technik weterynarii, klasa I 

Przewiń do góry