Przetargi

 Zapytanie ofertowe

---------------

Protokół z wyboru oferty

Zawiadomienie o zamówieniu usług w ramach postępowania ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ERASMUS+

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną - ERASMUS+

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Doświadczenie-wykaz usług

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Propozycja menu

Załącznik nr 6A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6B do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6C do SIWZ - Oświadczenie brak powiązań

Informacja o otwarciu kopert

Informacja o udzieleniu zamówienia


Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla: Zespołu Szkół Nr 39,02-638 Warszawa ul. Bełska 1/3 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze oferty - 08-11-2018 r.

Informacja o złożonych ofertach

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu na dostawę ciepła do Zespołu Szkół nr 39 - 06 listopada 2018 r.

Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - 30 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ


Dyrekcja Zespołu Szkół nr 39 im. E. Jankowskiego ogłasza konkurs ofert na sprzedaż sprzętu rolniczego - więcej>>


Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - 18 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu

Załączniki

Wyjaśnienie SIWZ - 22.12.2017

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - 06 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu

Załączniki

Wyjaśnienie SIWZ

Wyjaśnienie SIWZ - 13.12.2017

Informacja o złożonych ofertach

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - 23 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu

Załączniki:

Formularz ofertowy

Odpowiedź do przetargu

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.11.2016 r.

Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu 24.11.2016 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie

Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przewiń do góry