Rekrutacja! Ważne!

Etap rekrutacji: potwierdzanie woli nauki

W dniach 21-26 lipca 2023rw godz. 9.00-15.00 kandydaci potwierdzają wolę nauki w Technikum Ogrodniczym w Warszawie .

Kandydaci przychodzą do szkoły w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Dokumenty, które należy przynieść ze sobą:

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty

3. karta zdrowia ucznia (otrzymana w szkole podstawowej)

4. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne  

5.zaświadczenie o badaniach lekarskich ( o ile zostały już wykonane, ostateczny termin przedłożenia badań lekarskich przyjętego do szkoły kandydata upływa 31 sierpnia 2023r. )

W dniach 31.07-02.08.2023r. w godz. 9.00-15.00 będzie miał miejsce etap uzupełniający rekrutacji (składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca).

Kandydaci przynoszą ze sobą kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty oraz dokumenty wymienione w etapie potwierdzania woli nauki ( czytaj:powyżej) o ile nie złożyli ich wcześniej w szkole, do której zostali przyjęci w 1. etapie rekrutacji.

 9-10 sierpnia 20123r. w godz. 9.00-15.00 – etap potwierdzania woli przyjęcia.

Kandydaci przychodzą do szkoły w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Dokumenty, które należy przynieść ze sobą:

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty

3. karta zdrowia ucznia (otrzymana w szkole podstawowej)

4. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne  

5.zaświadczenie o badaniach lekarskich ( o ile zostały już wykonane, ostateczny termin przedłożenia badań lekarskich przyjętego do szkoły kandydata upływa 31 sierpnia 2023r. )

Przewiń do góry