Rozpoczęcie roku szkolnego

Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat.
W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji

Przewiń do góry