Technik Architektury Krajobrazu

Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek

Cyceron

Przedmioty

Przedmiot rozszerzony:
język angielski
Języki obce:
angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu trwa 5 lat

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:
  • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.)
  • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury (OGR.04.) 

Absolwent technikum

który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika architektury krajobrazu. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
  2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
  3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
  4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Charakterystyka klasy pierwszej

Klasa ze specjalizacją – aranżacja wnętrz zielenią

Przewiń do góry