Technik ogrodnik

Kiedy w ogrodzie zwiędły już najpiękniejsze kwiaty i chwasty wydają się być urocze

Sokrates

Przedmioty

Przedmiot rozszerzony:
biologia
Języki obce:
angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 5 lat.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji: 
- Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (OGR.02.)
- Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (OGR.05.)

Absolwent technikum

który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika ogrodnika.  Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 
i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
  2. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
  3. planowania i zakładania terenów zieleni;
  4. projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

Charakterystyka klasy pierwszej

Klasa ze specjalizacją – miejski ogrodnik

Przewiń do góry