Technik weterynarii

Jeśli któryś z was zdecyduje się zostać weterynarzem, nigdy nie zrobi majątku, będzie jednak prowadził życie niezwykle ciekawe i pełne niespodzianek. 

James Herriot

Przedmioty

Przedmiot rozszerzony:
biologia
Języki obce:
angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 5 lat

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji:
- Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (ROL.11.) 
- Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych (ROL.12.) 

Absolwent technikum

który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika weterynarii. 
Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt, wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt 
  2. Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych 
  3. Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt 
  4. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt 
  5. Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 
  6. Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
  7. Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Charakterystyka klasy pierwszej

Przewiń do góry