Terminy egzaminów poprawkowych

Tylko język polski rozbity w podziale na klasy, pozostałe egzaminy odbywają się danego dnia:

28.08.2023 – matematyka, język polski (– klasy: 1ato, 1bto, 1atoś, 2btw, 3atak, 3btak, 4atwg, 4btwg), język angielski, anatomia i fizjologia zwierząt, geografia, biologia, chów i hodowla zwierząt, profilaktyka i leczenie chorób i zwierząt, profilaktyka i leczenie chorób i zwierząt w praktyce, produkcja sadownicza i szkółkarska,

29.08.2023 – język polski (– klasy: 2atw, 3btw, 4tosp, 4tog, 4takp, 4takg) , chemia , historia, podstawy projektowania architektury krajobrazu, mała architektura ogrodowa, anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce, język niemiecki, diagnostyka weterynaryjna w praktyce, kontrola i nadzór weterynaryjny, pracownia badań laboratoryjnych, produkcja warzywnicza, plastyka

8.00 – część pisemna

9.30 – część ustna

Przewiń do góry