Uwaga Absolwenci

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej – styczeń- luty 2022 r. odbędą się:

– część pisemna – 10 stycznia 2023 r.

– część praktyczna w formie dokumentacji – 9 stycznia 2023 r.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji „dwuliterowej” proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 15 września 2022 r. wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły. Druki deklaracji – do pobrania w sekretariacie.

Symbole i nazwy kwalifikacji „dwuliterowych” dla podstawy programowej 2017r ( osoby, które ukończyły szkołę w kwietniu 2021r. i kwietniu 2022 r.)

ZawódKwalifikacja
314202 Technik architektury krajobrazuRL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
314205 Technik ogrodnikRL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
325511 Technik ochrony środowiskaRL.08 Ocena stanu środowiska
RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
324002 Technik weterynariiRL.10 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji „jednoliterowej” proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 7 września 2022 r. wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły. Druki deklaracji – do pobrania w sekretariacie.

Symbole i nazwy kwalifikacji „jednoliterowych” dla podstawy programowej 2012 r. ( osoby, które ukończyły szkołę w latach 2016 – 2020)

ZawódKwalifikacja
314202 Technik architektury krajobrazuR.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
314205 Technik ogrodnikR.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
325511 Technik ochrony środowiskaR.07 Ocena stanu środowiska
R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
324002 Technik weterynariiR.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Osoby, które chcą starać się o wydłużenie czasu pracy na egzaminie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, proszone są o przyniesienie kserokopii tej opinii oraz jej oryginału (do wglądu).

Przypominamy, że osoby, które zdają egzamin po raz trzeci i kolejny oraz nie są już uczniami, muszą uiścić opłatę za egzamin. Wszelkie informacje na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Przewiń do góry