Wtorek - Dzień języka polskiego

22 marca 2022 roku

Dzień języka polskiego - na lekcjach języka polskiego zrealizowano tematy o kulturze języka polskiego oraz zmianach we współczesnej polszczyźnie.

Uczniowie tworzyli wystawy dotyczące klasyfikacji błędów językowych, łamańców językowych oraz historii pochodzenia języka polskiego.

Wśród społeczności szkolnej przeprowadzono quizy językowe.

W Dniu języka polskiego zorganizowano finał Międzyszkolnego Konkursu Językowego „Polszczyzna – to nie boli!”. Udział w finale przypadł reprezentantom ośmiu szkół ponadpodstawowych z Warszawy. Celami Konkursu było: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; pobudzanie u nich twórczego myślenia, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół; motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym, w rozwijaniu jego pasji.

Na zakończenie dnia zorganizowano Szkolne dyktando na Mistrza Ortografii.

Osoby odpowiedzialne: Pan prof. Jakub Łężny

Pani prof. Magdalena Cupryjak-Puchała

Pani prof. Agnieszka Mydłowska

Przewiń do góry