Wybierz zawód

Technikum Ogrodnicze

Technik weterynarii

Nauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji
Dowiedz się więcej
Technikum Ogrodnicze

Technik Ogrodnik

Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji
Dowiedz się więcej

Technik Architektury Krajobrazu

Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji
Dowiedz się więcej

Technik Ochrony Środowiska

Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat. W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji
Dowiedz się więcej

Harmonogramy rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 - harmonogram

Regulamin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 - regulamin

Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Etap rekrutacji: potwierdzanie woli nauki

W dniach 21-26 lipca 2024r. w godz. 9.00-15.00 kandydaci potwierdzają wolę nauki w Technikum Ogrodniczym w Warszawie .

Kandydaci przychodzą do szkoły w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Dokumenty, które należy przynieść ze sobą:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty
  3. karta zdrowia ucznia (otrzymana w szkole podstawowej)
  4. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne

5.zaświadczenie o badaniach lekarskich ( o ile zostały już wykonane, ostateczny termin przedłożenia badań lekarskich przyjętego do szkoły kandydata upływa 31 sierpnia 2024r. )

W dniach 31.07-02.08.2024r. w godz. 9.00-15.00 będzie miał miejsce etap uzupełniający rekrutacji (składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca).

Kandydaci przynoszą ze sobą kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty oraz dokumenty wymienione w etapie potwierdzania woli nauki ( czytaj:powyżej) o ile nie złożyli ich wcześniej w szkole, do której zostali przyjęci w 1. etapie rekrutacji.

 9-10 sierpnia 2024r. w godz. 9.00-15.00 etap potwierdzania woli przyjęcia.

Kandydaci przychodzą do szkoły w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Dokumenty, które należy przynieść ze sobą:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty
  3. karta zdrowia ucznia (otrzymana w szkole podstawowej)
  4. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne

5.zaświadczenie o badaniach lekarskich ( o ile zostały już wykonane, ostateczny termin przedłożenia badań lekarskich przyjętego do szkoły kandydata upływa 31 sierpnia 2024r. )

Plan naboru na rok szkolny 2024/2025

Technik architektury krajobrazu 2 32 64
Technik ochrony środowiska 1 32 32
Technik weterynarii 2 32 64
Technik ogrodnik 2 32 64

Ważne strony internetowe

strona elektronicznego systemu rekrutacji warszawa.edu.com.pl

strona Biura Edukacji, ważne komunikaty dotyczące rekrutacji, plan naboru, harmonogram działań ósmoklasisty edukacja.warszawa.pl

wyszukiwarka szkół, kalkulator punktów przeliczanie osiągnięć na punkty, informator o szkołach zawodowych m.st. Warszawy wyszukiwarka.spw.edu.pl

3567801

Masz pytanie dotyczące szkoły, rekrutacji?

Napisz do nas!

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.
Przewiń do góry