22 lutego miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy Technikum Ogrodnicze w ZS nr 39 w Warszawie z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania.

Celem współpracy jest umożliwienie uczniom Technikum Ogrodniczego pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk inżynieryjno – technicznych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, dla klas: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu. 🌳🌍

W ramach tej współpracy uczniowie będą mogli korzystać z zaplecza naukowo – dydaktycznej Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, m. in. brać udział w wykładach otwartych, seminariach, warsztatach organizowanych przez uczelnię.👩‍🏫

Z ramienia WSEiZ porozumienie podpisała JM Rektor dr Monika Madej, prof. WSEiZ, z ramienia Technikum Ogrodniczego pani dyrektor mgr Dorota Nasierowska.

W spotkaniu wzięły również udział: pani dr Ewa Siedlecka, reprezentująca Technikum Ogrodnicze oraz po stronie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania, dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ.

Przewiń do góry