„Postaw na rozwój w Technikum Ogrodniczym”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”
Poddziałanie 10.3.1  „Doskonalenie zawodowe uczniów”
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. - 31.12.2023 r.
Wartość projektu: 625 000,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 500,00 PLN
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Uczestnicy: 240 uczniów Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie, oraz 9 nauczycieli zawodu.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy u 240 uczniów Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie, poprzez realizację oferty zajęć specjalistycznych i udział w stażach zawodowych.

Cele szczegółowe:
1. Realizacja kursów i szkoleń specjalistycznych wśród 240 uczniów szkoły.
2. Realizacja kursów i warsztatów doskonalących umiejętności i kompetencje wśród
nauczycieli zawodu.
3. Zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia
zawodowego odwzorowujących rzeczywiste warunki pracy na danym stanowisku.
4. Udział w płatnych stażach zawodowych u pracodawców przez 18 uczniów i tym samym
zwiększenie szansy na zatrudnienie lub samozatrudnienie na lokalnym rynku pracy.
5. Realizację, we współpracy z pracodawcami, warsztatów dla doradców zawodowych.

 Zajęcia specjalistyczne dla uczniów:
1. Kurs florystyczny – 60h/grupę.- kierunek Technik Ogrodnik, Technik Architektury Krajobrazu.
2. Warsztat gospodarowania odpadami – 20 h/grupę – Technik Ochrony Środowiska.
3. Pierwsza pomoc przedweterynaryjna – 30 h/grupę – Technik Weterynarii.
4. Warsztaty podejmowania działalności gospodarczej  z wykorzystaniem TiK – 5 h/grupę - Technik Ogrodnik, Technik Architektury Krajobrazu, Technik Ochrony Środowiska, Technik Weterynarii.
5. Staże zawodowe płatne u pracodawców – 150 h – 18 uczniów.
6. Warsztaty w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego – Ogród Zoologiczny w Warszawie i Ogród Botaniczny w Warszawie.

Zajęcia specjalisty dla nauczycieli:
1. Kurs florystyczny – 60h/grupę.
2. Warsztat gospodarowania odpadami – 20 h/grupę.
3Pierwsza pomoc przedweterynaryjna – 30 h/grupę.

Jeśli jesteś uczniem klasy 1-5 Technikum i planujesz podnieść swoje umiejętności zawodowe zwiększając szanse na rynku pracy, zobacz z czego możesz skorzystać.

Co proponujemy?

1.Kurs florystyczny – 60h/grupę – dla kierunku  Technik Ogrodnik (30 osób), Technik Architektury Krajobrazu (70 osób).
2. Warsztat gospodarowania odpadami – 20 h/grupę – Technik Ochrony Środowiska ( 40 osób).
3. Pierwsza pomoc przedweterynaryjna – 30 h/grupę – Technik Weterynarii (100 osób).
4. Warsztaty podejmowania działalności gospodarczej  z wykorzystaniem TiK – Technik Ogrodnik, 240 osób  na kierunku Technik Architektury Krajobrazu, Technik Ochrony Środowiska, Technik Weterynarii.
5. Staże zawodowe u pracodawców – 150 h – 18 osób.
6. Warsztaty w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego – Ogród Zoologiczny w Warszawie dla kierunku Technik Weterynarii i Ogród Botaniczny w Warszawie, dla kierunków Technik Architektury , Technik Ochrony Środowiska.

Co zyskujesz?

  1. Bezpłatny udział w specjalistycznych kursach zawodowych i warsztatach organizowanych w profesjonalnie prowadzonych podmiotach branżowych  - Ogród Botaniczny w Warszawie, Ogród Zoologiczny.
  2. Tworzysz swoje przyszłe portfolio zawodowe – otrzymane po szkoleniach certyfikaty/zaświadczenia możesz włączyć do swoich osiągnięć edukacyjnych, co zwiększy Twoje możliwości na rynku pracy.
  3. Masz możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach zawodowych – w okresie wakacyjnym uczestniczysz w profesjonalnie przygotowanym stażu w wybranej firmie i otrzymujesz regularne wynagrodzenie. Liczba dostępnych miejsc na stażach jest ograniczona.

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o projekcie RSKWTO

Oświadczenie uczesnika stażu

Regulamin staży lato 2023 r.

Zgoda rodzica opiekuna

 

Przewiń do góry