Historia

1934 r.

Powstaje:

PUBLICZNA DOKSZTAŁCAJĄCA ŚREDNIA SZKOŁA DLA MŁODZIEŻY PRACUJĄCEJ - Warszawa, ul. Chłodna 9/11

Dyrektorem szkoły zostaje inż. Jan Jankowski

1934 r.

1939 r.

W wrześniu w czasie bombardowania Warszawy przez wojska hitlerowskie budynek szkoły i cała dokumentacja spłonęły

1939 r.

1939 - 1945 r.

Cały czas trwa tajne nauczanie

1939 - 1945 r.

1940 r.

Okupant nadaje szkole nazwę:

OBOWIĄZKOWA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 7

1940 r.

1945 r

Okupant nadaje szkole nazwę:

Już w marcu 1945 r. dyrektor inż. Jan Jankowski organizuje naukę w szkole polskiej

1945 r

1946 r.

Wydział Oświaty m. st. Warszawy nadaje szkole nazwę:

PUBLICZNA ŚREDNIA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 4 
Warszawa, ul. Polna 46a

6 listopada 1946 r. odbyło się w szkole pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej

1946 r.

1948 r.

Z dniem 1 września 1948 r. szkoła przenosi się do budynku Liceum  Ogólnokształcącego i. K. Hoffmanowej przy ul. E. Plater 29

Szkoła otrzymuje teren przy ul. Bełskiej o powierzchni 20 ha - obecnie teren szkoły wynosi około 4 ha

W styczniu umiera dyrektor inż. Jan Jankowski

Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Tadeusz Stasiak, a jego zastępcą mgr Zofia Ossowska

1948 r.

1952 r.

Ministerstwo Gospodarki Komunalnej nadaje szkole nazwę:

ZASADNICZA SZKOŁA TERENÓW ZIELENI

1952 r.

1956 r.

Systemem gospodarczym zostaje zbudowana pierwsza szklarnia pod nadzorem kierownika Warsztatów Szkolnych Stanisława Kwiatkowskiego i przy współpracy nauczycieli zawodu: S. Krawczyńskiego, S. Fulary, Z. Rycembel, I. Lenkiewicz, K. Sztarejko, J. Bloch

1956 r.

1957 r.

Od 1 września 1957 r. szkoła przeszła z dwuletniego na trzyletni cykl nauczania, podlegając ministerstwu Oświaty

1957 r.

1962 r.

Powstaje:

pięcioletnie TECHNIKUM TERENÓW ZIELENI

1962 r.

1963 r.

Przy Technikum Terenów zieleni powstaje:

WYDZIAŁ dla pracujących TECHNIKUM OGRODNICZEGO

1963 r.

1964 r.

Szkoły przenoszą się na Pragę do tymczasowej siedziby przy ul. Borzymowskiej 34/36

1964 r.

1967 r

Pierwsze matury w naszej szkole

1967 r

1969 r.

Akt erekcyjny pod nowy gmach szkoły przy ul. Bełskiej 1/3

1969 r.

1970 r

Szkoły rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym w kompleksie budynków szkolnych przy ul. Bełskiej 1/3

Rozpoczyna również działalność

trzyletnie TECHNIKUM OGRODNICZE

1970 r

1971 r.

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Józef Garbala, a jego zastępcami mgr J. Kołłątaj, W. Rudzińska, I. Samolińska

Rozpoczęcie realizacji kombinatu szklarniowego przy ul. Bełskiej pod kierunkiem mgr inż. A. Siwca z gronem nauczycieli, a zwłaszcza W. Chudzikiem, A. Kaczorowskim, J. Kaniewską

1971 r.

1972 r.

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Zenon Janda

1972 r.

1974 r.

Rozpoczyna działalność:

pięcioletnie TECHNIKUM OGRODNICZE

1974 r.

1977 r.

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, na bazie dotychczasowych szkół zostaje utworzony:

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH 
w Warszawie, ul. Bełska 1/3

w skład którego weszły następujące szkoły:

TECHNIKUM OGRODNICZE na podbudowie szkoły podstawowej

Zawód - technik ogrodnik o specjalności sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo 
Zawód - technik ogrodnik o specjalności urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

TECHNIKUM OGRODNICZE na podbudowie szkoły zawodowej

Zawód - technik ogrodnik o specjalności sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo

WYDZIAŁ dla pracujących TECHNIKUM OGRODNICZEGO

ZASADNICZA SZKOŁA OGRODNICZA na podbudowie szkoły podstawowej 
Zawód – ogrodnik

Zawód - ogrodnik terenów zieleni

POLICEALNE STUDIUM OGRODNICZE

Zawód - technik ogrodnik o specjalności sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo

1977 r.

1979 r

W skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Warszawie została włączona

Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza nr 2 z dotychczasową siedzibą w Raszynie

1979 r

1980 r.

Uroczyste otwarcie Izba Pamięci urządzonej przez mgr Z. Wołosiak

1980 r.

1982 r

Dyrektorem Zespołu Szkoły zostaje mgr A. Duda,

a zastępcami dyrektora A. Bonifaciuk, A. Pokorna, K. Suchecka

1982 r

1984 r.

Od 1 września Zespołem Szkół kieruje mgr A. Bonifaciuk z zastępcami K. Suchecką, A. Pokorną

1984 r.

1985 r.

ZESPOŁOWI SZKÓŁ OGRODNICZYCH zostaje nadane imię  prof. Edmunda Jankowskiego

oraz następuje

  • wręczenie Zespołowi Szkół sztandaru
  • umieszczenie w korytarzu szkoły tablicy poświęconej patronowi szkoły
  • osadzenie przed budynkiem szkoły głazu pamiątkowego z okolicznościowym napisem z okazji 50 - lecia istnienia szkoły

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Z. Pośnik

1985 r.

1989 r.

Zespołem Szkół kieruje mgr J. Matuszewski z zastępcami A. Bonifaciuk, A. Pokorna, A. Krok

1989 r.

1993 r.

W ramach pięcioletniego TECHNIKUM OGRODNICZEGO zostaje utworzony nowy kierunek kształcenia:

Zawód - technik ogrodnik 
specjalność - 
urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni 
specjalizacja - urządzanie i pielęgnacja terenów zabytkowych

Nauka odbywa się według autorskiego programu nauczania realizowanego tylko w Zespole Szkół Ogrodniczych w Warszawie i Gdańsku - Oliwie

1993 r.

1998 r

W budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych rozpoczyna działalność jako samodzielna szkoła

CXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
w Warszawie, ul. Bełska 1/3


Obowiązki dyrektora Liceum pełni mgr J. Matuszewski, a jego zastępcą zostaje mgr inż. Anna Bernaciak

1998 r

2002 r.

W związku z wprowadzeniem drugiego etapu reformy szkolnictwa, decyzją Starostwa Powiatu Warszawskiego w miejsce dotychczasowych Szkół działających przy ul. Bełskiej 1/3 powstaje:

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 39 
im. prof. Edmunda Jankowskiego 
w Warszawie, ul. Bełska 1/3


w skład którego weszły następujące szkoły:

CXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
klasy o kierunku kształcenia: ogólnym, lingwistycznym, humanistyczno - społecznym, ekologicznym, integracji europejskiej i przedsiębiorczości

XXXIII LICEUM PROFILOWANE 
profil - rolniczo - spożywczy

TECHNIKUM OGRODNICZE 
Zawód - technik ogrodnik 
Zawód - technik architektury krajobrazu
Zawód - technik ochrony środowiska

TECHNIKUM OGRODNICZE na podbudowie szkoły zawodowej 
Zawód - technik ogrodnik

ZASADNICZA SZKOŁA OGRODNICZA 
Zawód - ogrodnik

2002 r.

2002 r.

2002-2015 mgr inż. Anna Bernaciak - dyrektor Zespołu Szkół Nr 39 Zastępcy: M. Górecka, A. Krok, J. Widawska, W. Smogorzewska

2002 r.

Od 1.09. 2015 r.

Na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 39 zostaje powołana mgr Dorota Nasierowska

Zastępcy: A. Rutkowska-Gołowin, A.Tchorek

Od 1.09. 2015 r.

2016 r.

W Technikum Ogrodniczym zostaje utworzony nowy kierunek kształcenia:

Zawód - technik weterynarii

2016 r.
Przewiń do góry