foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                        

Oto zimowa Bełska dla wszystkich, którzy chcieliby już wrócić do szkoły. Zdj. p. kier. D. Woluntarska

Zachęcamy naszych Uczniów do wzięcia udziału w festiwalu talentów. Informacje i zapisy u p. prof. Jakuba Łężnego.

Zapraszamy wszystkich młodych artystów ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* do udziału w konkursach realizowanych w ramach 16. edycji Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to!, który stanowi wyjątkową szansę na pochwalenie się artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.

Czytaj więcej: 16. edycja MAM to!

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający zgłasza się z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
4. Każdy zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki.

Czytaj więcej: Informacje dla zdających egzamin zawodowy w terminie 11 i 12. 01. 2021

Kolęda przygotowana przez Amelię Leszczyńską z IIaTWp

Bardzo dziękujemy za udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych organizowanym przez Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie. W konkursie uczestniczyło 10 warszawskich szkół.

Z przyjemnością informujemy, że Wiktoria Gadomska  z kl. 3b TW zajęła II miejsce w kategorii piosenka świąteczna. Natalia Obcowska z kl. 2bTWG  zajęła II miejsce w kategorii recytacja wiersza.


Serdecznie gratulujemy!

Nauczyciele jęz. angielskiego.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.