foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

Czy Technikum Ogrodnicze na Bełskiej może stać się Szkołą Mistrzostwa Językowego? Z przyjemnością informujemy, że MOŻE! W naszej szkole, od listopada do maja, realizowany był projekt pt. "Szkoła mistrzostwa językowego", w którym brali udział reprezentanci klas 2aTWp oraz 3aTW. Projekt współtworzony był z Fundacją Języka Polskiego oraz studentami Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej: "Szkoła mistrzostwa językowego"

Drodzy tegoroczni absolwenci, zdający egzamin zawodowy w sesji letniej 2021

Przypominamy, że egzaminy z kwalifikacji zawodowych RL odbędą się w sesji letniej 2021 w dniach 21 i 22 czerwca 2021.

 

Część praktyczna – 21 czerwca 2021

RL.10, RL.21, RL.08- godzina 9:00

RL.22, RL.09, RL.18 – godzina 13:00

RL.05, RL.11- według informacji przesłanej zdającym

 

Część pisemna- 22 czerwca 2021r.

RL.05- godzina 10:00

RL.22, RL.09, RL.18 – godzina 12:00

RL.11 – godzina 14:00

 

Egzamin odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Listy z przydziałem zdających do sal będą znajdować się przy wejściu.

Na egzamin należy przyjść najpóźniej 30 minut przed wyznaczoną godziną.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od  2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek
Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza
i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Tydzień Bibliotek

Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej korzenie są jednak znacznie głębsze. Już od początku XVIII w. w Polsce powstawały rozmaite idee głębokich reform politycznych. Oświeceniowi pisarze polityczni, tacy jak Stanisław Dunin-Karwicki, Jan Stanisław Jabłonowski, Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski, krytykowali w swoich dziełach ustrój oparty na zasadzie liberum veto i słabości władzy wykonawczej oraz proponowali nowe sposoby sprawowania rządów w Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej: KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.