foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Prawa ucznia to katalog czynności, które mogą wykonywać uczniowie, a także uprawnień, które uczniom przysługują.

Prawa ucznia w aktach prawnych

Stan prawny ucznia określają przepisy międzynarodowe, państwowe (akty prawne) i szkolne (statuty i regulaminy). Ustanawiają one prawa i uprawnienia, jak również obowiązki spoczywające na uczniu, wynikające z pełnionej przez niego w określonym czasie roli społecznej.

W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w artykule 26 znajdujemy zapis: każdy ma prawo do nauki.

Czytaj więcej: 18 listopada - Ogólnopolski Dzień Praw Ucznia

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Dzień Tolerancji został ustanowiony aby uwrażliwić nas na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnieć, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na poglądy, pochodzenie, kulturę, religię.

Czytaj więcej: 16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989.

Czytaj więcej: Narodowe Święto Niepodległości

Zapraszamy Rodziców w najbliższy poniedziałek 09.11.2020 w godz. 17.30 - 19.00 na dzień otwarty, spotkanie w Microsoft Teams - wejście przez konto dziecka.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.