Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

ETAPY REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym m.st. Warszawy https://warszawa.edu.com.pl

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

● od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

            ● od 15 maja 2024 r. do 22 lipca 2024 r.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej)

            ●  od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

            ● 19 lipca 2024 r. 

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego

            ● od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Lista przyjętych 

            ●   25 lipca 2024 r. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków, jeśli pozostaną wolne miejsca

            ● od 29 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 sierpnia 2024 r.

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego

            ● od 8 sierpnia 2024 r. do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00

Lista przyjętych

            ● 12 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

Przewiń do góry