Klasa 3 –Technik architektury krajobrazu – WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp Przedmiot Autorzy, pełny tytuł podręcznika, wydawnictwo, nr dopuszczenia
1 Język polski J.Kościerzyńska, A. Cisowska Ponad słowami 3 cz.1. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Zakres podst. i rozsz. Nowa Era nr dopuszcz.1014/5/2021
2 Język angielski rozszerzenie Catherine McBeth, Patricia Reilly, Joanna Sobierska-Paczesny: Impulse 3 B1+(Student’s Book), Macmillan Education, Numer MEN: 1129/3/2021
P.Reilly,E.Heyderman, R.Fricker: Workbook-zeszyt ćwiczeń do podręcznika Impulse 3 B1+
3 Język niemiecki A.Życka, E. Kościelniak-Walewska, A.Ch. Korber: Trends 3; Wyd. Nowa Era, nr dopusz.  NPP 940/1/2018, SPP 970/1/2019
4 Historia Czubaty Jarosław, Piotr Szlanta Historia  Podręcznik, cz.3  Liceum i technikum, zakres podstawowy. Wydawn. WSiP Nr 987/3/2021
5 Biznes i zarządzanie  
6 Matematyka

 

 

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, G.Janocha: Matematyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum zakres podstawowy, Nowa Era, nr dopuszcz. 988/2/2021 (kontynuacja)

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, G.Janocha: Matematyka 3 Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum zakres podstawowy, Nowa Era, nr dopuszcz. 988/3/2021

7 Biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla LO i Technikum poziom podstawowy,  Wydawn. Nowa Era cz. 3
8 Chemia R. Hassa,A.Mrzigod, J.Mrzigod: To jest Chemia 1 - zakres podstawowy, Wydawn. Nowa Era, nr dopuszcz.994/1/2019
9 Informatyka W.Jochemczyk, K.Olędzka Informatyka 3 Podręcznik do liceum i technikum zakres podstawowy, WSiP, nr dopuszcz. 974/3/2021
10 Wychowanie fizyczne  
11 Rośliny ozdobne Piotr Latocha: Architektura krajobrazu cz.6 Rośliny ozdobne: drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy liściasteHortpressSp.z.o.o. nr dopuszczenia 8/2017
Gadomska, Biernaciak Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, cz.IV i V Wydawn. Hortpress
12 Przepisy ruchu drogowego  
13 Działalność gospodarcza Anna Grontkowska: Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu, HORTPRESS,  (podręcznik zalecany).
14 Urządzanie terenów zieleni Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski: Urządzanie i pielęgnacja terenówzieleni Część 1, HORTPRESS, nr dopuszczenia: 10/2005 (podręcznik zalecany).

Edyta Gadomska: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, Część 2, tom1 HORTPRESS,nr dopuszczenia: 12/2009 (podręcznik zalecany).

Krzysztof Gadomski: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleniCzęść II, tom 2,HORTPRESS, rok dopuszczenia:  10/2010    (podręcznik zalecany).

Krzysztof Gadomski: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleniCzęść II, tom 3,HORTPRESS, rok dopuszczenia:  54/2010    (podręcznik zalecany).
Lub: E. Gadomska, K. Gadomski i inn. Architektura krajobrazu cz.7 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych Wydawn Hortpress

15 Kosztorysowanie K.Jóżwik – Jaworska; Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu, Hortpress, rok dopuszcz.2012
16 Wychowanie do życia w rodzinie  
17 Religia/ Etyka Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne, nr dopuszczenia AZ – 43 -01/10 – WA – 4/14

Przewiń do góry