Uwaga Absolwenci

Egzaminy zawodowe z kwalifikacji trzyliterowych – OGR.02, OGR.03, OGR.04, OGR.05, CHM.05, ROL.11, ROL.12 (tylko część pisemna), w sesji  „czerwiec-lipiec 2024” odbędą się:

terminie podstawowym

 • część pisemna – 4-10 czerwca 2024 r.
 • część praktyczna model „d” (dokumentacja) – 3 czerwca 2024 r. 
 • część praktyczna model „w” ( wykonanie) – 3-19 czerwca 2024 r. (OGR.02)
 •  

terminie dodatkowym ( tylko te osoby, które z ważnych powodów nie mogły przyjść na termin podstawowy)

 • część pisemna – 27 czerwca 2024 r.
 • część praktyczna model „d” (dokumentacja) – 28 czerwca 2024 r. 
 • część praktyczna model „w” ( wykonanie) – 28 czerwca 2024 r.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2024 r. wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły. Druki deklaracji – do pobrania w sekretariacie.

Symbole i nazwy kwalifikacji „trzyliterowych” dla podstawy programowej 2019r ( osoby, które ukończyły szkołę w kwietniu 2023r.)

ZawódKwalifikacja
314202 Technik architektury krajobrazuOGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
314205 Technik ogrodnikOGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
325511 Technik ochrony środowiskaCHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
324002 Technik weterynariiROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji dwuliterowych odbędą się

 • część pisemna – 4 czerwca 2024 r.
 • część praktyczna model „d” (dokumentacja) – 3 czerwca 2024 r. 

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2024 r. wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły. Druki deklaracji – do pobrania w sekretariacie.

Symbole i nazwy kwalifikacji „dwuliterowych” dla podstawy programowej 2017r ( osoby, które ukończyły szkołę w kwietniu 2021r. i kwietniu 2022 r.)

ZawódKwalifikacja
314202 Technik architektury krajobrazuRL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
314205 Technik ogrodnikRL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
325511 Technik ochrony środowiskaRL.08 Ocena stanu środowiska
RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
324002 Technik weterynariiRL.10 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji jednoliterowych odbędą się

 • część pisemna – 4 czerwca 2024 r.
 • część praktyczna model „d” (dokumentacja) – 3 czerwca 2024 r. 

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji „jednoliterowej” proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 3 lutego 2024 r. wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły. Druki deklaracji – do pobrania w sekretariacie.

Symbole i nazwy kwalifikacji „jednoliterowych” dla podstawy programowej 2012 r. ( osoby, które ukończyły szkołę w latach 2016 – 2020)

ZawódKwalifikacja
314202 Technik architektury krajobrazuR.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
314205 Technik ogrodnikR.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
325511 Technik ochrony środowiskaR.07 Ocena stanu środowiska
R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
324002 Technik weterynariiR.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Osoby, które chcą starać się o wydłużenie czasu pracy na egzaminie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, proszone są o przyniesienie kserokopii tej opinii oraz jej oryginału (do wglądu).

Przypominamy, że osoby, które zdają egzamin po raz trzeci i kolejny oraz nie są już uczniami, muszą uiścić opłatę za egzamin. Wszelkie informacje na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Przewiń do góry