Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży odgrywa kluczową rolę w rozwoju oraz w kształtowaniu ich przyszłości. Obejmuje szeroki zakres aspektów emocjonalnych, behawioralnych i społecznych, które wpływają na ogólny dobrostan i funkcjonowanie.

Oto kilka kluczowych elementów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

Równowaga emocjonalna: zdrowe dzieci i młodzież są w stanie identyfikować, rozumieć i radzić sobie ze swoimi emocjami. Mają zdolność do wyrażania siebie i swoich potrzeb, pozytywnych, 
jak i trudnych emocji, oraz posiadają zdolność do budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. 

Odporność psychiczna: zdolność do przeciwdziałania i adaptacji w obliczu trudności życiowych jest kluczowym elementem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Odporność psychiczna obejmuje umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Wsparcie społeczne: silne, dobre relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, nauczycielami i innymi ważnymi osobami są czynnikiem chroniącym, dlatego są istotne dla dobrostanu dzieci i młodzieży. Posiadanie wsparcia społecznego pomaga im radzić sobie ze stresem, redukuje uczucie samotności i izolacji, oraz wspiera poczucie przynależności i wartości. 

Samopoczucie i samoocena: dzieci i młodzież mające poczucie własnej wartości i pewność siebie. adekwatnie postrzegają swoje zasoby, w tym osiągnięcia, umiejętności i cechy osobiste, co wpływa na ich ogólne samopoczucie i samoocenę oraz zdolność do radzenia sobie z trudnościami i przeżywania  frustracji.

Zdolność do nauki i rozwoju: zdrowe psychicznie dzieci i młodzież są w stanie skupić się na nauce, rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie, są otwarte i ciekawe świata i wykazują chęć do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Wczesne rozpoznawanie i interwencja: w przypadku problemów w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, wczesne rozpoznanie i odpowiednia pomoc lub interwencja specjalistyczna są kluczowe dla zapobiegania dalszym komplikacjom oraz wspierania zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Istotne jest podejmowanie działań psychoedukacyjnych, promowanie zdrowego wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę pozwalającą skuteczniej wspierać dzieci i młodzież w sytuacjach trudnych.  Ważne jest nie tylko zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiego wsparcia społecznego ale też dostępność zróżnicowanej pomocy w ramach  do opieki zdrowotnej psychoterapii czy pomocy psychologicznej dla najmłodszych członków społeczeństwa.

W ramach akcji Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego, który potrwa od 16 do 23 marca 2024 r. odbędą się liczne bezpłatne wykłady, warsztaty, webinary.  Mieszkańcy będą mogli także skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji indywidualnych. Akcja skierowana jest do rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz do młodzieży. 

Spotkania poprowadzą doświadczeni specjaliści oraz eksperci w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej, którzy podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi narzędziami. Spotkania skupią się na różnorodnych aspektach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, obejmując tematy takie jak:

Tematyka spotkań m.in.:

  • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem 
  • Zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży
  • Depresja i lęk
  • Wsparcie emocjonalne w domu i w szkole. 
  • Rola rodziców i opiekunów w promowaniu  zasad zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.
  • Wczesne rozpoznawanie i interwencja w przypadku problemów zdrowia psychicznego.

Akcja rozpoczyna się dn. 16.03.2024 r. w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 
ul. Zawiszy 13. Wykłady otwierające poprowadzą dr n. med. Anna Dunajska – psychiatra dziecięcy, wykład pt. „Diagnostyka małych dzieci w wieku 1-6 lat oraz dr n. med. Cezary Żechowski – psychiatra, wykład pt. „Co powinniśmy wiedzieć o zaburzeniach psychicznych młodzieży”. W tym dniu w godz. 13.00-15.00 odbędzie się także webinarium przygotowane przez Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” Sp. z o.o. pt. „Co się dzieje w mózgu nastolatka?”

Po zakończeniu wykładów mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych 
ze specjalistami z wolskich poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz miejskich przychodni. 

Akcja zakończy się dn. 23.03.2024 r. w Terminalu Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24,  Piknikiem Edukacyjnym (w godz. 10:00-13:00) zorganizowanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16. Wydarzenie uświetnią trzy wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego: o godz.10.15 – wykład dr. n. med. Cezarego Żechowskiego „Jak wspierać rodzinę dziecka w kryzysie psychicznym unikając stygmatyzacji i wykluczenia. Rola dialogu i sieci społecznych”, o godz.11.15 – wykład dr Bartosza Zalewskiego z Uniwersytetu SWPS – „Czynniki sprzyjające zdrowiu psychicznemu w rodzinie” oraz o godz.12.15 – wykład dr Magdaleny Śniegulskiej z Uniwersytetu SWPS „Dobrostan dzieci i młodzieży”. 

Podczas Pikniku odbędą się także konsultacje indywidualne z doświadczonymi specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym z psychoterapeutami oraz z psychiatrą dziecięcym. Tematem konsultacji będą m. in. kryzysy rodzinne, rozwód i separacja, zaburzenia rozwoju fizycznego 
i psychospołecznego we wczesnych etapach rozwoju dziecka, opieka i wsparcie dziecka 
z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju, kryzys psychiczny, zachowania ryzykowne, depresja, trauma i strata, uzależnienie od mediów cyfrowych, komunikacja z nastolatkiem, wpływ odżywiania na funkcjonowanie i dobrostan dzieci i młodzieży, trudności dzieci i wynikające z nich potrzeby diagnostyczne oraz działania wychowawcze.

W programie przewidziane są różnorodne animacje edukacyjne, dostosowane do wieku i potrzeb uczestników, przygotowane przez poradnie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 we współpracy 
z Międzyszkolnym Kołem Wolontariusza prowadzonym przez Towarzystwo Szansa. Studenci Koła Naukowego Psychoedukacji Uniwersytetu SWPS poprowadzą zabawy i zadania psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci. Zaprezentowane zostaną „Książki, które pomagają żyć” oraz ekspozycja książek psychoedukacyjnych Biblioteki Wielokulturowej Terminalu Kultury Gocław. Autor przewodników spacerowo-rowerowych z wydawnictwa RAJD podzieli się pomysłami na rodzinne spędzania czasu 
w plenerze. Piknik będzie okazją do rozmów z przedstawicielami organizacji działających w ramach Partnerstwa dla Dzieci Pragi-Południe, W punkcie zorganizowanym przez Wspólne Podwórka, będzie można dowiedzieć się, gdzie szukać wsparcia na terenie Pragi-Południe. Niech będzie to czas, który pozwoli nam razem dbać o dobrostan orazzdrowie psychiczne naszych dzieci i młodzieży, bo „potrzebna jest cała wioska aby wychować dziecko”.

Na zakończenie Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać także z wykładu pt. „Działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego”, oraz warsztatu pt. „Techniki relaksacyjne i uważnościowe dla dzieci i młodzieży” które przeprowadzą psycholodzy z SZPZLO Warszawa-Wawer. 

Więcej informacji o wydarzeniach zaplanowanych w ramach Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego dostępnych jest na stronach internetowych https://zdrowie.um.warszawa.pl/ oraz https://edukacja.um.warszawa.pl/

Termin, rozkład godzinA  Sala widowiskowa w Terminalu Kultury Gocław B  Sala nr 14 w Terminalu Kultury Gocław 
23.03.2024 r.10.00-13:00     Wykłady Czas trwania: 10:00-13:00 10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie 10:15 – 11:00
Wykład: Jak wspierać rodzinę dziecka w kryzysie psychicznym unikając stygmatyzacji i wykluczenia. Rola dialogu i sieci społecznych – dr n. med. Cezary Żechowski, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. 11:00 – 11:15 przerwa 11:15 – 12:00
Wykład: Czynniki sprzyjające zdrowiu psychicznemu w rodzinie– dr Bartosz Zalewski – Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, Uniwersytet SWPS 12:15 – 13:00
WykładDobrostan dzieci i młodzieży– dr Magdalena Śniegulska – Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, Uniwersytet SWPS 13:00 – zakończenie Pikniku Edukacyjnego
Konsultacje, porady, badania przesiewowe: Czas trwania: 10:00-13:00  

Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4  

Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży dr n. med. Magdalena Grygo oraz  dr n. med. Cezary Żechowski
 
 C  Hol w Terminalu Kultury Gocław
23.03.2024 r.10.00-13:00 Warsztaty i zabawy dla rodziców i dzieci  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci „Szansa”, wolontariusze 
Zabawy i zadania psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci  – dotyczące emocji  studenci Koła Naukowego Psychoedukacji, Uniwersytet SWPS 
Prezentacja „Książek, które pomagają żyć”  – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 
Ekspozycja książek psychoedukacyjnych – Biblioteka Wielokulturowa  Terminal Kultury Gocław
Prezentacja i sprzedaż przewodników spacerowo-rowerowych – Wydawnictwo RAJD 
Punkt informacyjny,  gdzie szukać wsparcia na terenie Pragi-Południe – Stowarzyszenie Wspólne Podwórko 
Punkt konsultacyjno-informacyjny o ofercie organizacji działających na terenie Pragi-Południe w ramach 
Partnerstwa dla Dzieci Pragi-Południe (Szansa, Wspólne Podwórko, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Gradiam).  
 D Biblioteka Publiczna ul. Gawędziarzy 8 
23.03.2024 r. 11.00-13.00  

13.00-15.00

Wykład pt. „Działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” – Przemysław Chojnacki – psycholog, SZPZLO Warszawa-Wawer 

Warsztat pt. „Techniki relaksacyjne i uważnościowe dla dzieci i młodzieży” – Aneta Zimnoach – psycholog, SZPZLO Warszawa-Wawer
 
Przewiń do góry