foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W dniach 31.07.2020 r. oraz 3 i 4.08.2020 r. 

komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9.00 - 15.00

ZAPRASZAMY! 

Drodzy uczniowie,

Rekrutacja na zajęcia prowadzone w ramach projektu ,,Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym” została zakończona! Listy rekrutacyjne są wywieszona w gablocie na pierwszym piętrze.

Część artystyczną jubileuszu przygotowała młodzież klas 1 i 2 pod opieką p. prof. Alicji Żukowskiej. Wspaniałą interpretację rozmowy Telimeny i Tadeusza z utworu A. Mickiewicza przedstawili Julia i Mateusz (kl. 2 a TW) <3 Towarzyszył im szkolny chór i recytacja fragmentów poematu. "Pan Tadeusz" niestraszny, a nawet współczesny!

Jak ten czas szybko płynie...! To już 85 lat istnienia w Warszawie szkoły, która kształci w zawodach przyrodniczych. To tylko 85 lat, bo idea miłości do natury jest wieczna. W dniu 21 października 2019 r. cała społeczność szkolna razem z wieloma wspaniałymi gośćmi podniośle i uroczyście świętowała wspaniały jubileusz Szkoły. Byli z nami: p. Rafał Miastowski -burmistrz dzielnicy Mokotów, p. Krzysztof Skolimowski - zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów,

Czytaj więcej: Wspaniały jubileusz 85 lat Szkoły

W dniu 23 października 2019 roku klasa 3 TO/TOŚ była w Muzeum Rzeźby na warsztatach dedykowanych uczniom klas ponadpodstawowych pt. "Wiedzieć to widzieć – sztuka czytania sztuki". Warsztaty w części teoretycznej wyposażyły uczestników w wiedzę, która umożliwi im świadome patrzenie na dzieła rzeźbiarskie i da narzędzia do przeprowadzenia samodzielnej interpretacji i analizy.

Czytaj więcej: Sztuka czytania sztuki – rzeźba 

W dniu 18 października 2019 roku gościliśmy w naszych murach dr. hab. Uniwersytetu Warszawskiego Jacka Pniewskiego, który wygłosił wykład pt. "Zmiana klimatu: fakty i mity". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska. W trakcie wykładu zostały wyjaśnione pojęcia i zjawiska fizyczne, które umożliwią zrozumienie przyczyn zmiany klimatu, m.in.: ciało doskonale czarne; odbicie, pochłanianie i rozpraszanie światła; gazy cieplarniane; bilans energetyczny Ziemi; wymuszenie radiacyjne; cykl węglowy.

Czytaj więcej: "Zmiana klimatu: fakty i mity"

W dniach 15 - 17 października przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego. Na kandydatów oddano 528 głosów w tym 487 ważnych.

Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła wyniki. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

Mrówczyńska Karolina – 263 głosy

Więcławska Julia – 117 głosów

Zoruk Kamila – 107 głosów

Tym samym przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Karolina Mrówczyńska z klasy 2 TOŚ

GRATULUJEMY !

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.