foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

W dniu 27.03.2019 r  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej. Była to trzecia edycja turnieju – skierowana dla uczniów klas techników kształcących w zawodzie technik ogrodnik z województw: mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Celem Turnieju było promowanie wiedzy z zakresu nowych technologii i środków produkcji w ogrodnictwie, nawiązywanie kontaktów między szkołami, integracja uczniów kształcących się w zawodzie technik ogrodnik.

Czytaj więcej: Turniej ogrodniczy w Nowej Wsi

Zapraszamy do udziału w wiosennych - świątecznych warsztatach, które odbędą się  6 kwietna 2019 r. o godzinie 11.00.

W dniu 20 marca, dziesięcioosobowa grupa uczniów, klas trzecich i czwartych technika weterynarii i ochrony środowiska, odbyła warsztaty w ramach zorganizowanego przez Biuro Parlamentu Europejskiego, Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz doradców metodycznych m. st. Warszawy - zespół: "Razem Ciekawiej" projektu "Masz głos decyduj, nie rezygnuj!" Uczniowie zapoznali się z rolą Parlamentu Europejskiego oraz zasadami wyboru europosłów. Podczas warsztatów zaproponowali możliwe sposoby upowszechniania idei udziału w wyborach.
Zalogujmy się wszyscy do portalu: tymrazemglosuje.eu i popularyzujmy udział w wyborach!

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.