foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy Rodziców 19 października na Dzień otwarty w godzinach 17.00-18.00

 

W dniu 16 października odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki głosowania na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

- w głosowaniu wzięły udział 194 osoby.

- głosów ważnych - 186.

Wyniki:

1. Arek Ciechomski - 54 głosy,

2. Karolina Jakubiak - 62 głosy

3. Jakub Malinowski - 70 głosów.

 

Komisja wyborcza stwierdziła, że Przewodniczącym SU został Jakub Malinowski. Gratulujemy!

Pragniemy serdecznie podziękować dotychczasowemu Przewodniczącemu - Panu Konradowi Wąsikowi oraz całemu Prezydium Samorządu, za bardzo owocną współpracę.

Panu Konradowi szczególne podziękowania za szczere oddanie w pracy, życzliwość i pracowitość. 

Opiekunowie  Samorządu

Maksym Rogala

Anna Ziółkowska

Szanowni Rodzice!

 

Przedstawiam Państwu materiał zawierający sprawozdanie z osiągnięć Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Finansową podstawą tych osiągnięć był budżet Szkoły oraz pieniądze pochodzące z dobrowolnych składek deklarowanych przez ofiarnych rodziców.

Składki rodziców wyniosły 7270,00 zł. Kwota ta została powiększona o zysk z odsetek bankowych wynoszący 566,56 zł.   

Z powyższego funduszu rodzicielskiego poczyniono następujące wydatki:

Po pierwsze – 5127,83 zł wydano na pomoc materialną na rzecz młodzieży szkolnej, w tym 1188,96 zł na zakup książek do uczniowskiej biblioteki szkolnej, 2092,70 zł na opłaty zawodów i konkursów, 1093,00 zł na nagrody dla uczniów, 753,17 zł na zapomogi i inne drobne wydatki na rzecz uczniów.

Po drugie – 1279,99 zł wydano na pomoc materialną na rzecz szkoły, w tym na wyposażenie pracowni.

Po trzecie – 3453,27 zł wydano na zakup artykułów biurowych oraz opłaty bankowe.

Czytaj więcej: List otwarty Rady Rodziców ZS nr 39 w Warszawie

Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego z okazji 80-lecia Szkoły została zrealizowana. Uczniowie z pomocą nauczycieli, w Dniu Edukacji Narodowej, posadzili dąb szypułkowy (Quercus robur L.), którego nazwaliśmy „Edmund” – na cześć Patrona Szkoły, prof. Edmunda Jankowskiego.

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.