foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

14 września  2015 r. / poniedziałek / o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. 

Rodziców klas pierwszych zapraszamy najpierw na spotkanie z Panią Dyrektor do stołówki szkolnej a następnie na spotkanie z wychowawczyniami.

Rodziców klas maturalnych zapraszamy ok. 17.45 (po spotkaniu z wychowawcami) na spotkanie z Panią Kierownik Warsztatów Szkolnych w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do stołówki. 

Serdecznie Państwa zapraszamy!

 

Pierwszy września to dla Polaków i świata dzień szczególny, ze względu na rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpoczęcie drugiej wojny światowej. Uroczystość wrześniowa ma zawsze podniosły charakter, gdyż wiąże się ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W tym roku 1 września wiązał się także ze zmianą na stanowisku Dyrektora Szkoły, którym została Pani mgr Dorota Nasierowska.

Wszystkich nas rozpiera powakacyjna energia, którą chcemy dobrze wykorzystać. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udział w życiu szkoły, w pracach Samorządu Uczniowskiego, w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach.

Serdecznie witamy nowozatrudnionych nauczycieli. Życzymy wszystkim samych sukcesów a uczniom wyłącznie najlepszych ocen. Nasze szczególne życzenia kierujemy do klas maturalnych, życząc owocnego przygotowania do egzaminu dojrzałości oraz egzaminów zawodowych.

 

 

Od 1 września br. nowym Dyrektorem Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego została Pani mgr Dorota Nasierowska. Gratulujemy wygranego konkursu!

Pragniemy podziękować Pani mgr inż. Annie Bernaciak za pasję i lata intensywnej pracy. Życzymy Pani wszelkiej pomyślności, zdrowia i zadowolenia z życia osobistego. Zawsze będziemy chętnie widzieć Panią w naszej Szkole.

Dziękujemy także nauczycielom, którzy przez wiele lat ciężko pracowali na sukcesy uczniów naszej Szkoły a którzy są dziś w szczęśliwych dla siebie miejscach.

Czytaj więcej: Witamy nową Panią Dyrektor!

Gimnazjalisto!

Są jeszcze wolne miejsca w zawodzie:

  • technik architektury krajobrazu,
  • technik ochrony środowiska,
  • technik ogrodnik.

Zapraszamy do naszej szkoły!

Od listopada 2014 r. kl. II T , pod kierunkiem wychowawcy – p. Doroty Nasierowskiej realizowała II cykl zajęć „Life Skills. Trening kompetencji społecznych”. Program ten kierowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu JP Morgan Chase Foundation. W programie uczestniczą uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników z Warszawy. Jego celem jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku pracy, rozwiną kompetencje wymagane przez pracodawców a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego.

Czytaj więcej: II cykl zajęć „Life Skills

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.