foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Osoby , które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej  czerwiec – lipiec 2018 ( jednej lub obydwu części) proszeni są o wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu i złożenie ich w sekretariacie wraz załącznikami do dnia 17 lutego 2018 r.

Informujemy również, że osoby, które zdawały egzamin w styczniu 2018 r. i po 23 marca 2018 r. (termin przekazania wyników do szkół) otrzymają informację, że nie zdały egzaminu, będą mogły złożyć deklarację na sesję egzaminacyjną– czerwiec- lipiec 2018 r. Muszą to jednak zrobić w terminie 7 dni od otrzymania wyników i nie później niż do 30 marca 2018 r.

Czytaj więcej: Uwaga absolwenci !

Decyzją MEN jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa jest: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Ma to na celu upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa wśród uczniów.

Czytaj więcej: Program promocji czytelnictwa

Kolejna, IX edycja Programu Insta.Ling dla Szkół, powoli dobiega końca. 

<Jak skutecznie uczyć się słówek?>>

To pytanie na które wielu uczniów szuka odpowiedzi. Jedną z takich metod mogą przetestować uczniowie klas I i II, którzy biorą udział w Programie, korzystając z portalu: www.instaling.pl

<<Odpowiedź? „Pięć minut dziennie codziennie”

Czytaj więcej: Program Insta.Ling dla Szkół

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2018 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.