foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Wśród bloków, zaułków, ogrodów – jesienne impresje Mokotowa

Organizatorem konkursu „Wśród bloków, zaułków, ogrodów – jesienne impresje Mokotowa” jest Technikum Ogrodnicze przy Zespole Szkół nr 39 w Warszawie, ul. Bełska 1/3.

Celem konkursu jest pobudzanie wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii, zainteresowanie dniem codziennym, historią, przyrodą i ciekawymi miejscami Mokotowa, oraz rozbudzanie pasji obserwacji życia, pasji historycznych, przyrodniczych i  artystycznych.

Regulamin

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Jedna osoba może przedstawić dwie prace: jedną plastyczną, drugą fotograficzną.

3. Zbiorowe prace nie będą przyjmowane.

4. Prace plastyczne mogą być wykonane w dobrowolnej technice: fotografia, grafika, malarstwo, rysunek, wyklejanka, inne techniki.

5. Tematyka prac musi być związana z:

a. Scenami z życia Mokotowa,

b. postaciami lub zdarzeniami historycznymi,

c. ciekawymi ludźmi,

d. charakterystycznymi miejscami na Mokotowie,

e. miejscami lub formami spędzania wolnego czasu.

6. Forma pracy plastycznej A-3, forma fotografii A-4 (np.wydruk z komputera)

7. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelne informacje o autorze:

 tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe – adres szkoły, e- mail uczestnika konkursu.

8. Do pracy należy załączyć pisemną zgodę na udział w konkursie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.

9. Prace należy składać lub wysyłać (płasko zapakowane) na adres Organizatora:

Zespół Szkół nr 39, 02-638 Warszawa, ul. Bełska 1/3

w terminie do 15 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek Konkurs.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  20 listopada 2017r.  Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych Konkursu.

 

autorkami konkursu są:  Woluntarska Danuta i Ewa Rojek

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2018 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.