foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dokumenty dotyczące rekrutacji w terminie 13 maja 2019 r. - 20 maja 2019 r. przyjmowane są w godz. 8.00 - 15.00

Osoby , które chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji egzaminacyjnej  czerwiec – lipiec 2018 ( jednej lub obydwu części) proszeni są o wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu i złożenie ich w sekretariacie wraz załącznikami do dnia 17 lutego 2018 r.

Informujemy również, że osoby, które zdawały egzamin w styczniu 2018 r. i po 23 marca 2018 r. (termin przekazania wyników do szkół) otrzymają informację, że nie zdały egzaminu, będą mogły złożyć deklarację na sesję egzaminacyjną– czerwiec- lipiec 2018 r. Muszą to jednak zrobić w terminie 7 dni od otrzymania wyników i nie później niż do 30 marca 2018 r.

Przypominamy również o konieczności wniesienia opłat za egzamin – wszelkie informacje o opłatach na stronach internetowych OKE Warszawa i CKE.

R5 deklaracja

R7 deklaracja

R8 deklaracja

R18 deklaracja

R21 deklaracja

R22 deklaracja

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.