foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dokumenty dotyczące rekrutacji w terminie 13 maja 2019 r. - 20 maja 2019 r. przyjmowane są w godz. 8.00 - 15.00

W ostatnią środę 21 marca kolejny już raz uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w szkolnym etapie konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Do naszej Szkoły przybyli przedstawiciele KRUS, którzy poprowadzili szkolenie na temat ergonomicznych aspektów bezpieczeństwa przy projektowaniu maszyn rolniczych, zasad bezpiecznej pracy z maszynami rolniczymi i pilarkami, a także przekazali najważniejsze informacje na temat wypadków w rolnictwie.

Po wysłuchaniu szkolenia 23 uczniów rozwiązywało test.  Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie:

1. Piotr Kwiatkowski

2. Natalia Radecka

3. Adam Strefling

Do etapu centralnego, który odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji komisja konkursowa delegowała Piotra Kwiatkowskiego.

Zwycięzcom gratuluję, a wszystkim pozostałym uczniom dziękuję za udział. Bożena Banaszek

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.