foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

W dniu 25 września 2018 r. klasy pierwsza i trzecia kształcące się w zawodzie technik ochrony środowiska gościły przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Firma ta objęła patronatem i wsparciem zawodowym zarówno uczniów jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Podczas spotkania poznaliśmy historię zakładu, jego strukturę organizacyjną, obowiązujący Kodeks Etyczny oraz realizowane zadania. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, quiz oraz wiele rebusów dotyczących zawodów wykonywanych na terenie spółki. W nagrodę za błyskawiczne odpowiedzi otrzymali drobne upominki.

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym i zadawaniem trudnych pytań, np. dlaczego woda wodociągowa nie jest fluorowana. Czy wiecie dlaczego?

B. Wapińska

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.