foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dokumenty dotyczące rekrutacji w terminie 13 maja 2019 r. - 20 maja 2019 r. przyjmowane są w godz. 8.00 - 15.00

Szkoła przystąpiła do projektu obejmującego działania z zakresu świadomości ekologicznej pod nazwą „Piłki za puszki”. Projekt ma na celu zbiórkę opakowań aluminiowych, ze szczególnym uwzględnieniem puszek aluminiowych. W ramach współpracy Fundacja RECAL przygotowała i dostarczyła do naszej szkoły specjalny pojemnik do zbiórki aluminiowych puszek po napojach. Zgniecione puszki aluminiowe należy wrzucać do żółtego pojemnika, który ustawiony jest na boisku szkolnym. Inne pojemniki znajdują się na terenie szkoły na każdym piętrze budynku. Za każde 15 kg zebranych puszek szkoła otrzyma piłkę. Zachęcamy serdecznie do udziału w projekcie.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.