foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

W dniach 7-8 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej odbyły się eliminacje centralne XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Naszą szkołę w bloku ogrodnictwo reprezentowali uczniowie z klasy 3 TO:
- Adrian Polewski – zajął 3 miejsce i uzyskał tytuł laureata
- Tomasz Górnicki- uzyskał tytuł finalisty
Gratulujemy sukcesu.
Ewa Rojek

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.