foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum Ogrodniczego na rok szkolny 2020/2021 zostały udostępnione w szkole. Kandydatki i Kandydatów, których nazwiska znalazły się na wykazie, prosimy o potwierdzanie woli nauki w naszej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów w godzinach 9 -15 w sali nr 10.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.