foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Dzień Tolerancji został ustanowiony aby uwrażliwić nas na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnieć, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na poglądy, pochodzenie, kulturę, religię.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.

Każdy z nas jest sobie równy. Nie ma osób gorszych. Możemy różnić się poglądami, wyglądem, kulturą i religią. Mamy również różne zainteresowania i pasje. A więc, co nas łączy … ? Każdy z nas ma własne spostrzeżenie na świat. Każdy w miarę swoich możliwości stara się osiągnąć swój zaplanowany sukces. Więc … Warto szanować poglądy, upodobania innych, żyć zgodnie z własnym sumieniem nie robiąc nikomu krzywdy. Szanujmy cudze uczucia i obyczaje. Jedyne istniejące różnice to te, które stworzymy sami.

Każdy z nas rodzi się, mając prawo do bycia szczęśliwym.

Tolerancja to pozwolić żyć i być szczęśliwym każdemu, kto się od nas różni.

Warto być tolerancyjnym.

Klasa 2 TOŚ P z Wychowawcą

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.